I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Lê Thị Ngọc Thảo
- Ngày sinh : 15/05/1998
- Dân tộc: Kinh  
- Tên trường, học viện đang học tập: Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
- Tên khoa/viện: Công Nghệ Thông Tin
- Sinh viên năm thứ: 4
- Ngành học: Công Nghệ Phần Mềm
- Lĩnh vực:

II. Thành tích cá nhân, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận, bằng khen...

Tổng điểm trung bình các môn năm 4: 9.63 Tổng điểm trung bình các môn chuyên ngành năm 4: 9.67 8 môn học của năm 4: CĐ4: Công nghệ Web & ứng dụng, ĐA5: Phát triển ƯD TMĐT với MVC, Tiếng Anh chuyên ngành, Thực tập xí nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Chuyên đề nâng cao 1, Chuyên đề nâng cao 2, Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

III. Thành tích học tập

- Bảng điểm tất cả các môn học 4 năm: https://drive.google.com/file/d/1sNGLRWWhR2IkVK2Xy2SA72K2a1WJ6d8p/view?usp=sharing

- Giấy xác nhận tham gia NCKH: https://drive.google.com/file/d/1__Vz8npLlBc3JIYxGcnre2dESFxKIqVK/view?usp=sharing

IV. Thành tích hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành

- Giấy khen SV Giỏi năm 1: https://drive.google.com/file/d/1xq2RKFRHNjuSqlXv0HWh1RfajT37PBqv/view?usp=sharing

- Giấy khen SV Giỏi năm 2: https://drive.google.com/file/d/1dy4zNnRDlmBVysJErbXLKWfm36A3vtle/view?usp=sharing

- Giấy khen SV Giỏi năm 3: https://drive.google.com/file/d/1cDSZVxyjgPNxLdcNFzLyQcxhGrbQ82Ld/view?usp=sharing

- Giấy khen SV Xuất sắc năm 4: https://drive.google.com/file/d/1atJAZMCb_9WK830NsSNYn6I7d6xCt8Fx/view?usp=sharing

- Giấy khen SV Đạt giải 3 cuộc thi Ngiên cứu khoa học: https://drive.google.com/file/d/1cg1XZ3hKcQW2mTRlNdBgk7-sWBvjxe_l/view?usp=sharing

- Bằng khen đạt danh hiệu thủ khoa ngành học:  https://drive.google.com/file/d/1Gwcd4MXDugaDsQT4skXViTSiJpS8h2iM/view?usp=sharing

V. Hoạt động Đoàn, Hội, Đội

Tham gia tích cực các phòng trào, hoạt động Đoàn tại Trường học